Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2018

ams7
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać. Bo tym, co żywi kobiecą namiętność, jest jego pożądanie. Świadomość, a najlepiej pewność, że on chce jej, i tylko jej.
— Kobieca czytelnia
Reposted fromyourtitle yourtitle viarudaizia rudaizia
7390 ba8c 500
Reposted fromerial erial viadzony dzony
ams7
1650 f2b5
Reposted from4777727772 4777727772 viadzony dzony
ams7
Każdego dnia znajdź czas tylko dla siebie. Obojętnie czy to będzie 10 minut w ciszy, czy długa relaksująca kąpiel, czy może spacer. Naucz się przebywać z sobą.
— Sylwia Rogala
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert viadzony dzony
ams7
0025 46b4
Reposted fromRowena Rowena viadzony dzony
ams7
5153 cb93
Reposted fromtichga tichga viadzony dzony
ams7
9012 5e6f 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viadzony dzony
ams7
My Wife’s Fight With Breast Cancer
one of the saddest and most beautiful photo essays I’ve ever seen

9262 97e3 500

strangehats:

calming brew

second piece for katsudon bang and @kevystel’s fic, ascent - mixing up a late night drink

first piece l third piece 

Reposted fromerial erial viaunmadebeds unmadebeds
9612 9761 500

sharpeners:

Mary and Max (2009)

Reposted fromkattrina kattrina viafajnychnielubie fajnychnielubie
ams7
1338 59a9 500
Reposted fromfelicka felicka
4875 72a9 500

lithografos:

“There’s something pleasurable about not talking” Ingmar Bergman

Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds
ams7
Reposted frombluuu bluuu
ams7
Reposted fromsowaaa sowaaa viarudaizia rudaizia
ams7
Reposted frombluuu bluuu
ams7
Reposted frombluuu bluuu
ams7
Reposted frombluuu bluuu
ams7
ams7
Nie ma nic gorszego niż kochać faceta, który nigdy nie przestanie Cię rozczarowywać.
— "House M.D."
Reposted fromimyours imyours viarudaizia rudaizia
4347 2367
Reposted fromwarsawimagine warsawimagine viadygoty dygoty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl