Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2018

ams7
3512 efcf
Reposted fromkarahippie karahippie viasadporn sadporn
ams7
8636 c39c 500
ams7

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaunmadebeds unmadebeds
ams7
1110 d17c
Reposted fromkarahippie karahippie viaunmadebeds unmadebeds
ams7
Dla mnie wyznacznikiem pewnego pułapu, jakości czy klasy sztuki jest moment, w którym czytając, oglądając czy słuchając czegoś, mam dojmujące i jaskrawe uczucie, że ktoś sformułował coś, co przeżyłem albo o czym pomyślałem. Sformułował dokładnie tak samo, tylko przy pomocy lepszego zdania, piękniejszego układu plastycznego albo lepszej kompozycji dźwięków, niż ja sobie kiedykolwiek mogłem wyobrazić. Bywa, że na chwileczkę dał mi poczucie piękna czy szczęścia. Jeżeli to znajduję w literaturze, to jest to dla mnie wielka literatura, jeżeli w kinie, to jest to dla mnie wielkie kino. Kiedy czytasz wielką literaturę, to na którejś stronie znajdujesz zdanie, które – wydaje Ci się – kiedyś sama powiedziałaś albo usłyszałaś. To jest opis albo obraz, który Ciebie głęboko dotyczy, głęboko dotyka i jest Twoim obrazem. Na tym polega wielka literatura. Co chwila odnajdujesz siebie albo kogoś zupełnie innego wprawdzie, ale myślącego tak jak Ty, widzącego to, co Ty kiedyś zobaczyłaś. Na tym polega wielka literatura, na tym samym wielkie kino. 
Na chwileczkę znajdujesz tam siebie.
— Krzysztof Kieślowski
Reposted frommerkaba merkaba viarudaizia rudaizia

wisselkind:

concept: a small cottage with walls overgrown by ivy, a cat sitting on the windowsill outside, flowers blooming in and around a slightly messy vegetable garden. in the back of the garden, an old gnarled apple tree with a swing hung from one of the branches years ago, a small gate to the forest behind the house.

Reposted fromSkydelan Skydelan viaunmadebeds unmadebeds
ams7
6664 d9da 500
ams7
7059 f5c3
Reposted fromEtnigos Etnigos viasadporn sadporn
ams7
9910 8f98
Reposted fromheroes heroes viasadporn sadporn
ams7
2290 8827 500
Reposted fromverronique verronique viadygoty dygoty
ams7
the museum of tears
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viadygoty dygoty

May 20 2018

ams7
Reposted fromoski oski viasadporn sadporn
ams7
3519 3f82
Reposted fromkarahippie karahippie viasadporn sadporn
ams7
ams7
ams7
1405 8117 500
Reposted frompiehus piehus viasadporn sadporn
ams7
0712 2b9f
Reposted fromsoupdujour soupdujour viasadporn sadporn
4717 2dda 500
Reposted fromevilpixiesofdoom evilpixiesofdoom viadygoty dygoty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl