Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2018

ams7
2074 ae6f 500
Reposted fromkrzysk krzysk viafelicka felicka
ams7
6794 d499
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viayubaba yubaba
ams7
Reposted fromFlau Flau viayubaba yubaba
1826 09d8 500
Reposted fromwestwood westwood viafelicka felicka
ams7
7823 7e4f
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viafelicka felicka
ams7
3278 0bda
Reposted fromvenice venice viadzony dzony
0120 6022 500
Reposted fromhemosexual hemosexual viadzony dzony
ams7

nie pytaj

dlaczego wybrałem

właśnie ciebie

nie powtarzaj

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

patrzysz na mnie

najczulej

i przez twój dotyk

rozpływam się w powietrzu

tyle osób poznałem

i nikt nie doprowadzał mnie

do takiego szaleństwa

jak ty

więc nie mów mi

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

to nieprawda

nie mógłbym

ams7
8881 6275
Reposted fromlaters laters viafajnychnielubie fajnychnielubie
ams7
0552 129d
Reposted fromGIFer GIFer viasadporn sadporn
ams7
1054 f984 500
Reposted fromsavatage savatage viasadporn sadporn
ams7
ams7

April 23 2018

2476 e713
ams7
"Jeśli ktoś był przez długi czas zakochany w wyjątkowo destrukcyjny sposób, będzie nadal posługiwał się logiką, o której dobrze wie, że jest fałszywa, będzie dokonywał posunięć, co do których ma świadomość, że przyniosą mu wyłącznie rozczarowanie. I z upływem czasu coraz wyraźniej będzie dostrzegał, że wszystko co zrobił, było niewłaściwe. Najdziwniejszą rzeczą, nad którą człowiek wcale się nie zastanawia, jest to, że nasza zdolność do logicznego myślenia nawet w najgorszych momentach nie przestaje działać i choć nie potrafi przeciwstawić się sile uczuć, z bezlitosną szczerością wciąż nam podszeptuje, że większość naszych poczynań nie przyniesie żadnego rezultatu oprócz spotęgowania miłości i zwiększenia bólu".
Orhan Pamuk "Muzeum niewinności"
Reposted fromperfectsense perfectsense viasadporn sadporn

April 12 2018

ams7

April 09 2018

5034 b279
Reposted fromcoeli coeli viadygoty dygoty
4920 39dd 500

medic981:

libertarian-lady:

The reality of Instagram Modeling

This is important.

April 07 2018

ams7
4584 2eb2

April 04 2018

ams7
6794 d499
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viayubaba yubaba
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl