Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2018

ams7
5094 5f5d 500
Reposted frombabyface babyface viaunmadebeds unmadebeds
5021 a9e8 500
Reposted fromidiod idiod viafelicka felicka
ams7
ams7
Reposted frombluuu bluuu
ams7
Reposted frombluuu bluuu
ams7
9125 d138 500
dzisiejsze powiększanie rodzinki - maranta  🌿
ams7
Reposted frombluuu bluuu
ams7
Reposted frombluuu bluuu
ams7
ams7
ams7
5686 fb17
Reposted fromcalifornia-love california-love viadygoty dygoty
ams7
9127 4103 500
Reposted frompiehus piehus viadygoty dygoty
ams7
Kiedy coś przestaje boleć, przestaje mieć znaczenie.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadygoty dygoty
ams7
Reposted frombluuu bluuu viayubaba yubaba
ams7
Reposted frombluuu bluuu
ams7
ams7
Reposted frombluuu bluuu
ams7
Reposted frombluuu bluuu

July 31 2018

ams7
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać. Bo tym, co żywi kobiecą namiętność, jest jego pożądanie. Świadomość, a najlepiej pewność, że on chce jej, i tylko jej.
— Kobieca czytelnia
Reposted fromyourtitle yourtitle viarudaizia rudaizia
7390 ba8c 500
Reposted fromerial erial viadzony dzony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl