Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2019

ams7
Reposted frombluuu bluuu
ams7
Reposted frombluuu bluuu
ams7
Mój ojciec radził, żeby nigdy nie roztrząsać powodów decyzji, kiedy już klamka zapadnie. 
— Andrew Motion - "Silver. Powrót na Wyspę Skarbów"
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viadygoty dygoty
ams7
Reposted frombluuu bluuu
ams7
Reposted frombluuu bluuu
ams7
Reposted frombluuu bluuu
ams7
Reposted frombluuu bluuu
ams7
Reposted frombluuu bluuu
ams7
ams7
0746 40b2 500
Hanna Krall, Na wschód od Arbatu
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viadygoty dygoty
ams7
2181 e46a 500
Reposted fromzniszcze zniszcze viadygoty dygoty
ams7
Reposted frombluuu bluuu
ams7
Reposted frombluuu bluuu
ams7
0978 bdff 500
Reposted frompiehus piehus viadygoty dygoty
ams7
3034 b9d6 500
Reposted fromthetemple thetemple viafelicka felicka
ams7
6198 e689
Reposted fromstylte stylte viadzony dzony
ams7
4710 e0c6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafajnychnielubie fajnychnielubie
ams7
ams7
Na razie mam zamiar zostawić mężczyzn w spokoju, bo wreszcie zdałam sobie sprawę, że naprawdę nic chcę się nimi opiekować, a tylko to umiem. Dzięki mężczyznom po prostu nie musiałam się zajmować sobą. Teraz uczę się kochać samą siebie, dla odmiany dbać o własne dobro i nie pozwalać, żeby ktoś mi w tym przeszkadzał - a oni właśnie przeszkadzali. 
— Robin Norwood
Reposted fromagatiszka agatiszka viadygoty dygoty
ams7
9048 9780 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadygoty dygoty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl